Warszawski Bank Spółdzielczy

Zarząd Banku

Zarząd Banku

Bogumiła Małgorzata Szklarska – Prezes Zarządu
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu
Mirosław Piotr Bizoń – Wiceprezes Zarządu

 

Exit mobile version