Komunikat Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego z dn. 01.02.2018 r.

Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego pragnie poinformować, iż po prawie 24 latach pracy w Zarządzie, w tym od 15 lat na stanowisku Prezesa Zarządu – Pan Czesław Swacha zdecydował o przejściu na zasłużoną emeryturę.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego podjęła uchwałę o powierzeniu stanowiska p.o. Prezesa Zarządu Panu Piotrowi Chrzanowskiemu oraz stanowiska Wiceprezesa Zarządu Pani Bogumile Szklarskiej.

Od dnia 1 lutego 2018 r. Zarząd Banku, będzie pracował w następującym składzie:

  • Pan Piotr Chrzanowski – p.o. Prezesa Zarządu Banku
  • Pani Bogumiła Szklarska –Wiceprezes Zarządu Banku
  • Pan Marcin Albinowski – Wiceprezes Zarządu Banku

Rada Nadzorcza Banku pragnie serdecznie podziękować Panu Prezesowi Czesławowi Swacha za wieloletni wkład w budowanie pozycji Warszawskiego Banku Spółdzielczego.
Pragniemy również pogratulować nowo powołanemu Zarządowi Banku i życzyć sukcesów w zarządzaniu Warszawskim Bankiem Spółdzielczym.

Powrót do Aktualności