Komunikat

Warszawski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Fieldorfa 5A poszukuje wykonawcy na rozbiórkę konstrukcji żelbetowej budynku składającego się z dwóch kondygnacji podziemnych ze stropem, usytuowanej na terenie działki ewidencyjnej nr 164/2 obręb 43 w Otwocku, przy zbiegu ulic Androllego, Powstańców Warszawy i Staszica, wraz z zasypaniem wykopu szerokopasmowego i uporządkowaniem terenu. Powierzchnia działki 164/2 wynosi 2.186 m2.

Oferty prosimy składać w terminie nie przekraczającym daty 31.05.2021 r.

Kontakt:

nr telefonu: 22 514 89 40

adres e-mail: bank@bankwbs.pl

Powrót do Aktualności