Komunikat

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianami w programie 500+ i związane z tym prace serwisowe, nie będzie możliwości składania wniosków o świadczenia w bankowości elektronicznej sb@nk od 31.12.2023 od godziny 20:00 do 2.01.2024 r.

 

Informacja ze strony ZUS:

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) zostanie podwyższone do 800 zł. Nastąpi to automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego dodatkowego wniosku.

Jak dodaje prezes ZUS, po Nowym Roku osoby uprawnione otrzymają wypłaty w nowej wysokości i zostaną o tym poinformowane na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Zgodnie z ustawą z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na wypłatę wyrównania od 1 stycznia 2024 r. ZUS ma czas do 29 lutego 2024 r.

800 zł otrzymają osoby, które według stanu na 1 stycznia 2024 r. mają prawo do świadczenia wychowawczego w okresie świadczeniowym od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r.

Więcej o nowym programie i zasadach wnioskowania na:

https://www.zus.pl/-/pierwsze-wyp%C5%82aty-800-ju%C5%BC-na-pocz%C4%85tku-stycznia-2024-r.?redirect=%2Fo-zus%2Faktualnosci

Powrót do Aktualności