Limit kwoty wpłat na IKE

Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2021 roku wynosi 15 777 zł