Limit kwoty wpłat na IKE

Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2024 roku wynosi 23 472 zł