Limit kwoty wpłat na IKE

Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2023 roku wynosi 20 805 zł