Limit kwoty wpłat na IKE

Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2022 roku wynosi 17 766 zł