Limit kwoty wpłat na IKE

Wysokość kwoty wpłat na IKE w 2020 roku wynosi 15 681 zł