Informacja nt. wskaźnika referencyjnego WIRON

Informacja nt. wskaźnika WIRON

Aktualizacja:

25.10.2023

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych podjął decyzję o zmianie maksymalnych terminów realizacji Mapy Drogowej, w której  zakłada się oddolne odchodzenie sektora finansowego od stosowania WIBOR na rzecz nowo zawieranych umów i instrumentów finansowych stosujących stałą stopę procentową lub nowe wskaźniki  referencyjne typu RFR.

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej wskazał finalny moment konwersji na koniec 2027 r.

Komunikat KNF

Powrót do Aktualności