Bezpieczna bankowość elektroniczna

WBS Bank przypomina o zasadach bezpieczeństwa korzystania z bankowości elektronicznej.

 • Nie udostępniaj nikomu loginu i hasła do systemu bankowości elektronicznej.
 • Cyklicznie zmieniaj hasło do logowania w systemie bankowości elektronicznej.
 • Nie otwieraj podejrzanych linków w otrzymanych wiadomościach e-mail i SMS.
 • Zainstaluj i aktualizuj oprogramowanie antywirusowe, które może uchronić komputer i urządzenia mobilne przed wirusami oraz oprogramowaniem szpiegującym. Na bieżąco aktualizuj system operacyjny urządzenia oraz cyklicznie skanuj każde urządzenie programem antywirusowym.
 • Cyklicznie sprawdzaj, czy numery rachunków w przelewach zdefiniowanych nie uległy podmianie.
 • Przed potwierdzeniem transakcji zawsze weryfikuj zgodność numeru konta, na które przelewasz środki pieniężne z numerem odbiorcy oraz numerem, który jest w kodzie potwierdzającym transakcję, przekazanym z wykorzystaniem SMS (jeżeli ta funkcjonalność jest udostępniona).
 • Na bieżąco przeglądaj historię rachunku i operacji na każdej karcie płatniczej pod kątem podejrzanych transakcji. Jeżeli jest to możliwe, to włącz powiadomienia SMS o każdej wykonywanej transakcji.
 • Nie kopiuj numerów rachunków bankowych do przelewów („kopiuj-wklej”), ale wpisuj je samodzielnie i dokładnie weryfikuj.
 • Nie korzystaj z bankowości elektronicznej za pośrednictwem niesprawdzonych połączeń (np. publicznej WiFi).
 • Zadbaj, aby każde używane oprogramowanie pochodziło z legalnego i zaufanego źródła.
 • Jeżeli zaobserwujesz nietypowe lub podejrzane działania, niezwłocznie zgłoś ten fakt do banku, z którego usług korzystasz w ramach bankowości elektronicznej.
 • Zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia: Wyloguj

Więcej na temat bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej https://bank-wbs.pl/bezpieczenstwo/

Powrót do Aktualności