Szkolenie Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji dla kadry kierowniczej oraz pracowników placówek i Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego w Warszawie

Szkolenie

Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji dla kadry kierowniczej oraz pracowników placówek i Centrali Warszawskiego Banku Spółdzielczego w Warszawie z rozpoznawania i zwalczania przestępstwa – oszustwa „metodą na policjanta” lub „metodą na wnuczka” oraz innych przestępstw

 

W związku z zainicjowanymi przez Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego działaniami edukacyjnymi związanymi z prewencją kryminalną w dniach 15 oraz 16 stycznia 2020 r. w WBS Banku przeprowadzone zostały przez podinsp. Marcina Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji szkolenia skierowane do pracowników oraz kadry kierowniczej placówek oraz Centrali Banku, dotyczące przeciwdziałania oszustwom „metodą na policjanta” lub „metodą na wnuczka” oraz innym przestępstwom. W trakcie szkolenia przedstawione zostały metody rozpoznawania i zapobiegania wykorzystywania klientów Banku w tego rodzaju przestępstwach.

Wychodząc z inicjatywą edukacyjną Zarząd WBS Banku we współpracy z Komendantem Stołecznym Policji, a w szczególności z Wydziałem Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie brał pod uwagę fakt, iż w strukturze organizacyjnej Banku działa 18 terenowych placówek, zarówno w Warszawie jak i w sąsiadujących powiatach. Placówki te prowadzą obsługę klientów indywidualnych, wśród których są też osoby w podeszłym wieku, podatne na różnego rodzaju działania przestępcze. W związku z tym Bank dostrzegł potrzebę podjęcia wspólnie z Policją stosownych działań prewencyjnych w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa naszych Klientów.

Zaprezentowane materiały szkoleniowe oraz przekazana bardzo szczegółowa wiedza praktyczna i doświadczenia w ramach studium przypadków, niewątpliwie przyczyniły się do podniesienia poziomu świadomości  pracowników oraz kadry kierowniczej WBS Banku w tym zakresie.

Działania edukacyjno – szkoleniowe realizowane w zakresie przeciwdziałania wykorzystania Banku do działań przestępczych, przeciwko ich klientom, nie tylko w zakresie „oszustw na wnuczka”, mają charakter cyklicznych spotkań z przedstawicielami KSP.

 

 

Od lewej: Bogumiła Małgorzata Szklarska p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu WBS Banku oraz podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

 

Od lewej: Bogumiła Małgorzata Szklarska p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu WBS Banku oraz podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

 

podinsp. Marcin Zimoń z Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji.

 

Szkolenie przeprowadzono w Sali Konferencyjnej Centrali WBS Banku.

Powrót do Aktualności