Konto Oszczędnościowe Max w promocji

 

Konto Oszczędnościowe Max w promocji 

• promocja trwa od 11.03.2024 r. do 31.12.2024 r.

• oprocentowanie:

Konto Oszczędnościowe MAX w promocji PLN
stopa zmienna
do 1 000,00 PLN włącznie

powyżej 1 000,00 PLN do 50 000,00 PLN włącznie

powyżej 50 000,00 PLN do 500 000,00 PLN włącznie

powyżej 500 000,00 PLN

0,00% 0,8 x stopa referencyjna NBP* 0,7 x stopa referencyjna NBP* 0,5 x stopa referencyjna NBP*

 

*stopa referencyjna NBP na dzień 05.10.2023 r. wynosi 5,75%

 

• Promocja obejmuje wszystkich klientów indywidualnych, którzy posiadają lub założą Konto Oszczędnościowe MAX w złotych,

• Warunkiem założenia Konta Oszczędnościowego MAX w złotych jest założenie
w Banku rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w złotych.

Szczegóły określa „Regulamin Promocji Konta Oszczędnościowego MAX w Warszawskim Banku Spółdzielczym”.