Komunikat

Informacja w zakresie realizacji rozliczeń w ostatnich dniach bieżącego roku

 

24 grudnia (piątek)

  1. Rozliczenia międzybankowe Elixir  ( odbywają się dwie sesje rozliczeniowe )

Zlecenia wysyłane :

I sesja do godz. 8:30

II sesja do godz.12:30

Zlecenia wykonane po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 27 grudnia 2021 r.

 

Zlecenia otrzymane:

I sesja między godziną 10:45 a 12:00

II sesja między godziną 14:45 a 15:30

 

  1. Rozliczenia SORBNET

realizacja zleceń wychodzących do godz.14:15

realizacja zleceń przychodzących do godz.15:15

 

  1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym (daty waluty w załączeniu)

Przekazy wychodzące – jak w każdy normalny dzień operacyjny

Przekazy przychodzące do godziny 15:00

27, 28, 29, 30  grudnia normalne dni operacyjne.

 

 

31 grudnia 2021 r. (piątek):

  1. Rozliczenia międzybankowe Elixir  ( odbywają się dwie sesje rozliczeniowe )

Zlecenia wysyłane :

I sesja do godz. 8:30

II sesja do godz.12:30

Zlecenia wykonane po godzinie 12:30 zostaną rozliczone w dniu 03 stycznia 2022 r.

 

Zlecenia otrzymane:

I sesja między godziną 10:45 a 12:00

II sesja między godziną 14:45 a 15:30.

  1. Rozliczenia w ramach zrzeszenia przychodzące do godziny 18:00
  2. Rozliczenia SORBNET

Wychodzące do godziny 14:15

Przychodzące do godziny 15:15

 

  1. Realizacja przekazów w obrocie dewizowym

jak w każdy normalny dzień operacyjny

 

  1. Rozliczenia międzybankowe Express Elixir

Płatności natychmiastowe Express Elixir nie będą dostępne od godziny 19:00 dnia 31.12.2021 r. do godziny 24:00 dnia 01.01.2022

Harmonogram dat waluty na koniec roku 2021

Powrót do Aktualności