Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022

Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022

W dniach 20-21 września 2022 r. w Warszawie odbyło się Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022. Przedmiotem debaty na Forum była tematyka w zakresie wpływu nadzwyczajnych wydarzeń na kondycję i perspektywy sektora banków spółdzielczych, działalności banków spółdzielczych w najbliższej przyszłości,
w warunkach wysokiej inflacji i wyższych stóp procentowych w dłuższej perspektywie oraz wyzwania i szanse bankowości spółdzielczej wynikające
z zielonej transformacji.
W panelu dyskusyjnym wzięła udział Bogumiła Małgorzata Szklarska Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

 

Podczas Gali Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 Warszawski Instytut Bankowości z okazji  10-lecia realizacji projektu „Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL” przyznał bankom spółdzielczym dziesięć wyróżnień.
W gronie wyróżnionych znalazł się Warszawski Bank Spółdzielczy
Nagrodę z rąk Krzysztofa Pietraszkiewicza, Prezesa Związku Banków Polskich oraz Waldemara Zbytka, Prezesa Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości odebrała Bogumiła Małgorzata Szklarska Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całą tematyką poruszoną na wydarzeniu Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2022 na stronie Związku Banków Polskich pod linkiem: https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Forum-Liderow-Bankow-Spoldzielczych-2022

Powrót do Aktualności