Warszawski Bank Spółdzielczy

Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2022 r.

Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego – 2022 r.

 

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Zebrania Grup Członkowskich Warszawskiego Banku Spółdzielczego odbędą się w następujących terminach:

 

 Grupa Zasięg Data Godzina Miejsce
Grupa I Warszawa Mokotów, Bielany, Marki, Radzymin, Gocław, Ursynów, Kobyłka, Tarchomin, Tłuszcz, Ciechanów 31.05.2022 r. 14.00 Krajowa Rada Spółdzielcza
ul. Jasna 1,
00-013 Warszawa
Grupa II Babice Stare Babice, Jelonki 27.05.2022 r. 14.00 Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Starych Babicach, ul. Warszawska 189, 05-082 Babice Nowe
Grupa III Kampinos Kampinos, Błonie 26.05.2022 r. 17.00 Zespół Rekreacyjno – Sportowy
w Kampinosie,
Kampinos A 30A,
05-085 Kampinos
Grupa IV Brochów Brochów 26.05.2022 r. 14:00 Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział w Brochowie, Brochów 126,
05-089 Brochów

 

  Planowany porządek Zebrań Grup Członkowskich:

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 3. Przedstawienie spraw, które będą stanowić przedmiot obrad Zebrania Przedstawicieli Warszawskiego Banku Spółdzielczego w dniu 24 czerwca 2022 r., w tym między innymi:
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Warszawskiego Banku Spółdzielczego
   i sprawozdanie finansowe Banku wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Banku za 2021 rok,
  • propozycja podziału nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Warszawskiego Banku Spółdzielczego za 2021 rok,
  • propozycja oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego,
  • przedstawienie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Warszawskiego Banku Spółdzielczego na lata 2022-2023,
  • ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Warszawskim Banku Spółdzielczym,
  • ocena stosowania „Polityki wynagrodzeń w Warszawskim Banku Spółdzielczym”,
  • wybór Rady Nadzorczej na lata 2022-2026.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Wybór Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli.
 6. Dyskusja – zgłaszanie wniosków.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie Zebrania.

Zebranie Grup Członkowskich jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych Członków.

 

Exit mobile version