Warszawski Bank Spółdzielczy

Kontynuacja współpracy z Gminą Stare Babice

Zarząd Warszawskiego Banku  Spółdzielczego w dniu 31 stycznia 2020 r. podpisał umowę w zakresie kompleksowej obsługi bankowej Gminy Stare Babice oraz podległych jej jednostek.

Bank kontynuuje długoletnią współpracę co skutkuje utrzymaniem korzystnych relacji biznesowych i środowiskowych z Gminą Stare Babice jako ośrodkiem administracji lokalnej.

Od lewej:
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu,
Michał Krzysztof Białek – Wiceprezes Zarządu,
Bogumiła Małgorzata Szklarska – p.o. Prezesa Zarządu,
Sławomir Sumka –  Wójt Gminy Stare Babice,
Mariola Sarzyńska – Skarbnik Gminy.

Od lewej:
Michał Krzysztof Białek – Wiceprezes Zarządu,
Paweł Kosiacki – Wiceprezes Zarządu,
Bogumiła Małgorzata Szklarska – p.o. Prezesa Zarządu.

Exit mobile version