Warszawski Bank Spółdzielczy

Komunikat

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 1 stycznia 2020r., wchodzi w życie ustawa z dnia 4 lipca 2019r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1520), zmieniająca ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.

W związku z tym zmianie ulega sposób opłacania zobowiązań do Urzędów Skarbowych z tyt. PIT, CIT i VAT i obejmie wszystkich rozliczających się z fiskusem, tj. osoby fizyczne, które obowiązuje rozliczenie PIT i płatników, czyli przedsiębiorców.

Każdy pracodawca wpłaci też na indywidualne konto pracownika zaliczki na podatek PIT pobierane z wynagrodzeń.

Ministerstwo Finansów utworzy indywidualny rachunek podatkowy dla każdej osoby posiadającej NIP lub PESEL lub firmy posiadającej NIP. Jeżeli podatnik nie posiada numeru identyfikatora podatkowego (PESEL lub NIP) i/lub czeka na decyzję o jego przyznaniu, wpłata należności powinna być dokonana na mikrorachunek podatkowy urzędu skarbowego.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego można poznać korzystając z dedykowanego generatora:
https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ lub uzyskać w dowolnym urzędzie skarbowym.

Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego będzie zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego (NRB) i będzie zawierać 26 cyfr:

1) sumę kontrolną;
2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
3) identyfikator podatkowy;.

Początkowe dwie są sumą (liczbą) kontrolną, kolejno mamy zawsze cyfry: „10100071222”. Po nich – „1” lub „2” („1” – jeśli podaje się nr PESEL, „2” – jeśli NIP) i nr PESEL albo NIP. Jeśli znaków jest mniej niż 26 – numer będą kończyć zera, tak aby łącznie mikrorachunek składał się właśnie z 26 cyfr.

Jednocześnie od 1 stycznia obecne rachunki urzędów skarbowych, na które były wpłacane PIT, CIT i VAT stracą ważność z ostatnim dniem 2019 roku. Tym samym przelewy z przyszłą datą realizacji do US , które zostały złożone niezależnie od systemu bankowości elektronicznej za zobowiązania z tyt. PIT CIT, VAT po 1 stycznia nie będą realizowane na stare rachunki US i zostaną anulowane przez Bank.
Innych wpłat będzie można dokonywać bez zmian – zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych, który zostanie opublikowany w grudniu.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronach portalu podatkowego Ministerstwa Finansów.

Exit mobile version