Autor: @dmin

Zmiana Statutu

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że postanowieniem z dn. 18.10.2018 r. Sąd Rejestrowy zarejestrował nowy Statutu Warszawskiego Banku Spółdzielczego uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 29.06.2018 r uchwałą nr 12/2018. Treść nowego statutu znajdziecie Państwo w zakładce Statut Banku.

Zwiększenie funduszy własnych

Warszawski Bank Spółdzielczy informuje, że dokonał śródrocznego badania sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia do 31 lipca 2018 r. Badanie przeprowadziła niezależna firma audytorska PKF Consult sp. z o.o.. Wypracowany i zaudytowany wynik w wysokości 4.892 tys zł netto (cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące) Bank za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego  (decyzja z dnia 28 września […]

Otwarcie Oddziału Ciechanów

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy że został otwarty nowy Oddział Banku w Ciechanowie. Adres Oddziału: 06-400 Ciechanów, ul. Płońska 6 godz. Otwarcia: poniedziałek 9.00-17.00 wtorek 9.00-17.00 środa 8.00-16.00 czwartek 8.00-16.00 piątek 8.00-16.00 telefony do Oddziału: (23) 652 75 37  Zespół Obsługi Detali (23) 652 75 46 Zespół Obsługi Biznesu

Zmiana lokalizacji placówki Gocław

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i dynamicznie rozwijając działalność Banku informuje, iż od dnia 20 Sierpnia 2018 roku nastąpi zmiana lokalizacji naszego Oddziału znajdującego się przy ul. Fieldorfa 5A. Nowa siedziba Oddziału będzie się znajdowała przy ulicy Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 21. Nowe dane adresowe placówki: Warszawski Bank Spółdzielczy Oddział Gocław ul. Gen. Tadeusza Bora Komorowskiego 21, 03-982 Warszawa tel. […]

Program „Dobry Start” 300+

Od 1 lipca 2018 r. wystartował rządowy program „Dobry Start” 300+, będący jednorazowym wsparciem dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Korzystając z naszego Systemu Bankowości Internetowej możecie Państwo w terminie od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. złożyć wniosek o wypłatę świadczenia. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w […]

Nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Banku Spółdzielczego

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Centrali Banku przy ul. Fieldorfa 5A w Warszawie odbyło się Sprawozdawczo – Wyborcze Zebranie Przedstawicieli Banku, podsumowujące wyniki Banku za rok 2017. W Zebraniu uczestniczyli Delegaci oraz zaproszeni Goście m.in.: Pan Artur Adamczyk, Wiceprezes Banku BPS S.A., Pan Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS oraz Pan Janusz […]