Warszawski Bank Spółdzielczy

Komunikat Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego

 

Szanowni Państwo,

Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego informuje, że Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 r. zdecydowała o ustanowieniu z dniem 18 maja 2020 r. kuratora w Warszawskim Banku Spółdzielczym oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Zbigniewowi Leszkowi Górniakowi. Decyzja o ustanowieniu kuratora podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Z komunikatu KNF wynika, że celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Warszawskim Bankiem Spółdzielczym a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Warszawskim Banku Spółdzielczym działań restrukturyzacyjnych.

Kurator ustanowiony w Warszawskim Banku Spółdzielczym nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Warszawski Bank Spółdzielczy usług na rzecz jego klientów.

Jednocześnie Zarząd Warszawskiego Banku Spółdzielczego pragnie zapewnić, że środki zdeponowane w Banku są bezpieczne, a sytuacja ekonomiczno-finansowa Banku stabilna.

Zarząd Banku pragnie jednocześnie sprostować nieprawdziwe informacje medialne, powołujące się na dane rzekomo ujawnione przez Bank, dotyczące skali działalności kredytowej Banku. Właściwe dane to:

Na koniec 2018 r. (ostatnie sprawozdanie widniejące na stronach Banku) wskazuje, że miał on 1,06 mld zł aktywów, w tym 510 milionów zł (a nie jak podano 510 miliardów złotych) kredytów dla sektora niefinansowego i 5,4 miliona zł (a nie jak podano 5,4 mld zł) dla sektora budżetowego. Depozyty sektora niefinansowego były warte łącznie 945 mln zł, z czego blisko 18 milionów złotych (a nie jak podano 18 mld zł) sektora budżetowego.

Pełny bilans Banku wg stanu na 2018 rok znajdziecie Państwo pod linkiem:

Sprawozdanie finansowe 2018

 

Exit mobile version